ФЕН КЛУБ НЕФТОХИМИК
- четвъртък 21 януари 2010
от Dresta
в сезон
Bookmark and Share

Придобиване на членство.
Включването във фенклуба става автоматично след заплащане на месечния членски внос. Сумата трябва да се внесе в банковата сметка на фенклуба до 20-то число всеки месец. Ако до определения срок настоящ член на фенклуба не е внесъл сумата то тогава ще се смята, че той не е платил членски внос за месеца. Списъка на всички платили членския си внос ще бъде обновяван ежемесечно и присъствието в него ще дава право за участие в дейността на фенклуба. Всеки член може да внесе сума достатъчна за предплащане на членския му внос няколко месец напред.

Загуба на членство.
Всеки настоящ член на фенклуба, който не е платил членски внос за предходния месец се смята за отказал членството си в организацията. Всеки който не е платил членския си внос за предходния месец няма право да участва в дейността на фенклуба. Всеки, който не спазва правилата на фенклуба или създава пречки за нормалното функциониране може да бъде изключен като член след гласуване дори ако е платил членски внос.

Дейност на фенклуба.
Ежемесечно ще бъде обявявана информацията за състоянието на банковата сметка и списъка на членовете по лесен и достъпен за всички начин. Всяко решение на фенклуба включително и изразходване на събраните средства ще става само след гласуване на членовете на фенклуба. Принципа на гласуване и точния текст на гласуваното предложене ще бъдат обявявани поне 3 дни преди самото гласуване по начин достъпен за всеки член. Всеки извършен разход от фенклуба ще бъде отчитан пред членовете с представяне на фактура.
Който е възпрепятстван по една или друга причина да присъства на сбирките на фенклуба и не може да вземе участие в гласуването може да го направи в интернет. Ще бъдат изкарвани имената на гласувалите ЗА и ПРОТИВ и ще бъдат прибавени гласовете им към настоящото гласуване на събранието на фенклуба.
Банковата сметка е IBAN: BG13STSA93000018071053 Банка ДСК (внасяте в клоновете на ДСК, да не ви взема пари за транзакция) Титуляр Георги Качев. Важно е, като отидете да давате членския си внос е да кажете на банковия служител ясно двете си имена и съответната сума която внасяте за да бъде отразено в банковата транзакция кой точно е платил членски внос.